Fiyat Rekabeti

(Price competition) Üretilen malda bir değişiklik olmamasına karşın, firmala­rın aralarındaki rekabet sonucunda fi­yatı düşürmeleridir.