Fiyat Sıkıştırması

(Price squeezing) Fiyat sıkıştırması, rekabet hukukunda pazardaki hâkim durumun kötüye kullanılması kapsa­mında değerlendirilir. Bu uygulama bir ürünün hem toptan hem de perakende pazarında faaliyet gösteren bazı firma­lar rakiplerini dışlamak isteyebilirler. Bunun için de toptan pazardaki güçlü durumlarını kullanabilirler. Bu fiyat stratejisi rekabeti engelleyici bir tutum olarak kabul edilir.