Fiyat Sübvansiyonu

(Price subsidy) Ekonomi yönetimleri­nin tarım sektöründe üretici gelirlerine istikrar kazandırmak amacıyla belirle­diği hedef fiyat ile piyasada oluşacak fi­yat arasındaki farkı satışın belgelenmesi koşuluyla üreticiye doğrudan ödenmesi yöntemi ile yapılan sübvansiyondur.