Fiyat / Temettü Oranı

(Price-dividend ratio: PDR) Hisse se­nedi fiyatının, bir önceki yılın hisse başı temettüye bölünmesiyle hesaplanan ve hissenin getirisini gösteren orandır.