Fiyat Teorisi

(Price theory) Arz ve talebi belirleyen iktisadi karar birimlerinin davranışla­rına egemen olan kuralları inceleyerek fiyatın oluşum ve değişim nedenlerini araştıran iktisat biliminin bir dalıdır.