Fiziki Sermaye

(Physical capital, real capital) Makine ve teçhizat biçimindeki sermaye için kullanılan bir terimdir. “Fiziki sermaye malları” ve “sermaye malları” olarak da adlandırılır.