Fon

(Fund). 1- Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para veya aynı işlevi gören varlıkların tümü­dür. 2- Gerçek veya tüzel kişiler adına finansal kurum tarafından işletilen kaynağa da fon denir.