Fon Akımları Hesabı

(Flow of funds account) Ekonominin çeşitli kesimleri tarafından ödünç alı­nan ve verilen fonların kaydının tutul­duğu hesaptır.