Fon Çevirme Yaklaşımı

Conversion of funds approach) Bankaların fon kaynaklarını ve yükümlülüklerini, aynı vadeye sahip varlıklara dönüştürerek dengelediği finansal yö­netim yaklaşımıdır.