Fonksiyonel Bütçe

(Functional budget) Kamu harcama­larının devletin üstlendiği faaliyet tür­lerine göre sınıflandırılması ile ortaya çıkan bütçe türüdür. Eğitim, sağlık, iktisadi kalkınma ve sosyal güvenlik gibi işlevler için yapılacak harcama­lar fonksiyonel bütçe tablolarında ayrı ayrı gösterilir. Hazine ve Maliye Ba- kanlığı’nın her yıl yayınladığı “Bütçe Gerekçesi” raporunda harcamaların fonksiyonel dağıtımı konusunda ayrın­tılı bilgi bulunmaktadır.