Fonlama

(Funding) 1- İktisadi birimlerin özkaynaklarırn kullanarak veya borçlanarak amaçladığı mal ve hizmet üretimi için kaynak sağlamasıdır. 2 - İktisadi birim­lerin uzun vadeli borçlanarak kısa vadeli borçlarını ödemesine de fonlama denir.