Haksız Rekabet

(Unfair competition) Türk Ticaret Ka­nunu uyarınca rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüst­lük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız rekabet olarak ni­telendirilir. Bir firmanın kamuoyuna kendi faaliyetleri ya da rakiplerinin faa­liyetleri hakkında aldatıcı bilgi sunması ve rakiplerini iyi niyet kurallarına aykırı şekilde kötülemesi haksız rekabet fiille­ri arasındadır. Rakiplerinin marka ya da ürünlerini taklit etme, rakiplerin ad ya da unvanlarını kullanma gibi yollara baş­vurmak da haksız rekabet olarak kabul edilir. Haksız rekabetin yasaklanmasın­dan beklenen asıl amaç, bireysel olarak haksız rekabete maruz kalan teşebbüs ya da teşebbüslerin korunmasıdır.