Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY)

(Priority Provinces for Development) Bir ülkede bölgeler arasındaki gelişmiş­lik farklarının azaltılması ve zamanla ortadan kaldırılması için bazı bölgelere ve illere yatırım teşvikleri konusunda özel statü sağlanmaktadır. Hükümet tarafından “Kalkınmada Öncelikli Yö­reler” (KÖY) olarak belirlenen illere sağlanan yatırım teşvikleri diğer bölge­lere sağlananlardan daha kapsamlıdır. Bu bölgelerdeki altyapı yatırımlarına da öncelik verilir. 1967’de belirlenen bu iller için hazırlanan kalkınma projeleri, ilk kez Üçüncü Beş Yıllık Plan’da yer al­mıştır. Ancak bu yaklaşım bu bölgedeki yatırımlara sağlanan cömert teşviklere rağmen beklenen ölçüde başarılı ola­mamış, yalnız Gaziantep, Kalkınmada Öncelikli Yöreler listesinden çıkmayı başarabilmiştir.