Kambiyo

(Exchange) Bu kelime dilimize İtalyancadan geçmiştir ve Latincede değiştir­me anlamına gelen “cambiere” fiilinden gelmektedir. Efektif, yabancı para, altın veya senet gibi likidite niteliği olan menkul değerler üzerinde yapılan de­ğiştirme ve transfer işlemleri kambiyo operasyonları olarak adlandırılır.