Kamu Malları

(Public goods) Devletin mal varlığı içinde yer alan bazı unsurlar kamu mal­larını oluşturur. Bunlar devlete ait hisse senetleri, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal ve kıymetlerdir. Devlete ait taşınmaz mallar, Tapu İdaresi’nce, Ha­zine adına tescil edilir ve Hazine ve Ma­liye Bakanlığı tarafından yönetilir