Kamu Net Borç Stoku

(Public net debt stock) Kamu sektö­rünün iç ve dış borç yükümlülüğü top­lamından kamu sektörünün elinde bulundurduğu finansal varlıkların dü­şülmesi ile hesaplanan kamu kesimi net borç stokunu ifade eder.