Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgilerin, piyasa katı­lımcıları olan tasarrufçulara eşzaman­lı, tam ve standart nitelikte açıklanma prensibine “kamuyu aydınlatma ilkesi” denir. Kamuyu Aydınlatma Platfor­mu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa İstanbul mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elekt­ronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir. Finansal tablo ve raporların SPK’ca be­lirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan ihraççı ile kusurlarına ve durumun ge­reklerine göre ihraçcının yönetim ku­rulu üyeleri sorumludur. Borsada hisse senetleri işlem gören spor kulüplerinin transfer haberleri de KAP’a bildirildiği için bu platform, kamuoyu tarafından en çok tanınan ekonomik kuruluşlar­dan biridir.