Kapasite

(Capacity) Bir işletmenin, bir tesisin ya da bir makinenin belli bir zaman süresi içindeki üretim gücüdür. İşletmelerin mal ya da hizmet üretebilme olanağı belli bir ölçü ile ifade edilir. Kapasite ölçüsü olarak genellikle sayı, ağırlık, uzunluk gibi fiziksel üretim birimleri ya da direkt işçilik saatleri ve makine saatleri de kullanılabilir. Teorik ya da maksimum kapasite, azami verimle çalışılarak belirli bir dönemde ulaşıla­bilecek üretim düzeyini gösterir. Pratik kapasite, teorik kapasiteden çalışılma­yan vardiya süreleri, hafta ve bayram tatilleri ve normal faaliyet aksamaları düşülerek varılan üretim gücüdür.