Kapitalizasyon

(Capitalization) Bir işletmenin, birik­miş yedek akçe ve kârını sermaye artı­rımında kullanmasıdır.