Kapsam Ekonomisi

(Economies ofscope) Bu terim aynı üre­tim tesisinde belirli bir ürün ile birlikte, aynı tesisi, kapasiteyi ve üretim platfor­munu kullanarak diğer bir ürün üretme sürecini tanımlar. Örneğin bir bisküvi üreticisi çikolata ürettiğinde, her iki ürün başına düşen sabit maliyetler daha düşük olur. Kapsam ekonomisin­de temel kural şöyledir: İki ürünün bir­likte üretilmesinin maliyeti, yalnızca x ürününü üreten bir firmanın maliyeti ile yalnızca y ürününü üreten bir fir­manın maliyetinin toplamından küçük ise kapsam ekonomisi vardır. Kapsam ekonomisi ölçek ekonomisinden daha yararlıdır. Kapsam ekonomisinde yeni bir ürün ve yeni bir üretim süreci mey­dana getirilir. Ölçek ekonomisinde ise yalnız işin boyutu büyütülür. Kapsam ekonomisinde inovasyonun rolü ölçek ekonomisine göre daha önemlidir.