Kâr

(Profit) Kapitalist bir ekonomide üre­tim faktörlerinin en etkin kullanımını sağlayan öğelerdendir. Girişimciyi üre­tim faaliyetine iten etken kâr motifidir. Üretim faaliyetinin devamı da kârlılı­ğın sürekli olmasına bağlıdır. Girişimci zarar ettiği takdirde kullanmış olduğu üretim faktörlerini istihdam etmekten vazgeçer. Kapitalist ekonomide üretim faktörleri kâr ve zarar durumlarına göre bir firmadan diğerine, bir üretim kolun­dan bir başka sektöre doğru devamlı yer değiştirir. Ekonomik kâr, geçen yüzyıl boyunca yenilikler peşinde koşarak eko­nomik büyümeye hız veren girişimcile­rin başlıca motifi olmuştur. Yenilikleri ve yaratıcılığı ekonomik kârın nedeni olarak ileri süren görüş, ABD’li iktisatçı Joseph Schumpeter tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Muhasebede kullanılan kâr kavramı, üretimde kullanılan bütün girdilerin maliyetini karşıladıktan sonra firma­nın elinde kalan gelir fazlasını ifade et­mektedir. Ekonomik anlamda kâr, malı üretmenin fırsat maliyetini de toplam maliyetlere kattıktan sonra oluşan gelir fazlasını ifade etmektedir.