Karaborsa Teorisi

(Theory of Black Markets) Karabor­sa, genellikle halk arasında ucuza mal stoklanıp bir mal darlığı veya kıtlığı ortaya çıktığında eldeki malların çok pahalıya satıldığı ortama verilen addır. İktisat teorisinde ise karaborsa, mal dengelerini bozan bir idare fiyatının ilânı ile bu fiyatın çok üstünde bir satış bedelinin oluştuğu paralel piyasa ola­rak tanımlanır. Bu teori, mal fiyatları resmi makamlarca denetim altına alın­dığında resmi fiyatın üstünde ikinci bir fiyatın çıkış sürecine açıklık getirmek­tedir.