Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)

(Black Sea Economic Cooperation: BSEC) 25 Haziran 1992 de İstanbul’da imzalanan Zirve Bildirisi (Bosphorus Statement) ile kuruldu. Kuruluşta üye­leri Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Ro­manya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna idi. Örgüt 5 Haziran 1998’de Yalta’da im­zalanan ve 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe gi­ren anlaşma ile resmi bir kimlik kazan­dı. Daha sonra Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan da KEİ’ye üye oldu.