Kartel

(Cartel) Fiyat tespiti, müşterilerin, te­darikçilerin, bölgelerin ya da dağıtım kanallarının paylaşılması, pazara sü­rülecek arz miktarının azaltılması, iha­lelerde danışıklı hareket konularında, rakipler arasında gerçekleşen, rekabeti sınırlayıcı anlaşma veya uyumlu eylem­lerdir. Kartel davranışı (cartel behavi­or) “fiyat tespiti”, “arz miktarının kont­rolü”, “pazar paylaşımı” ve “ihalelerde danışıklı hareket” şeklinde dört grupta incelenebilir.