Kartel Tarama Teknikleri

(Cartel screening technics) Rekabet sorunu ortaya çıkabilecek teşebbüsle­rin belirlenmesi amacıyla yürütülen iktisadi ve istatistiki incelemelerdir. Kartel tarama tekniklerinde temel ola­rak fiyat, maliyet, pazar payı, ihale tek­lifleri gibi bilgiler istatistiksel yöntem­lerle değerlendirilir: Elde edilen veriler teşebbüsler arası rekabet karşıtı bir anlaşmanın varlığına yönelik işaretler sunduğu takdirde araştırma derinleş­tirilir. Tarama tekniklerinde, incelenen piyasalarda üretici sayısı, ürün homo­jenliği ve talep öngörülebilirliği gibi kartelleşme eğilimlerini etkileyen bir­takım özellikler taranmaktadır.