Katalitik Dönüştürücü

(Catalytic muffler) Hava kirliliğini azalt­mak için otomobil gibi motorlu araçlara takılan araçtır. Motordan çıkan egzoz gazı dönüştürücüden geçirilir, dönüş­türücü kimyasal reaksiyonları hızlan­dırarak, birleşim atmosfere salınmadan önce, çevreyi kirleten kimi maddelerin başka maddelere dönüştürülmesini sağlar.