Ekonomi Terimleri

Fonlar

(Funds) 80’li yıllarda çoğunluğu bütçe dışı olan fonların sayısı ve bunlar için yapılan kesintilerin tutarı artmıştır. Bu fonların gelirleri ihracatı ve konut yapımını teşvik için kullanılmıştır. Büt­çenin bütünlüğünü bozması ve den

Fordizm

(Fordism) Henry Ford’un seri otomo­bil üretimi sistemiyle örneklenen bir üretim organizasyonudur. Bu organi­zasyonda üretim hareketli bir montaj hattı ve standartlaştırılmış parçalar ile yapılmaya başlandı. Henry Ford’un 1913’te baş

Forfaiting

(Forfaiting) İhracatçının orta vade­li alacağını, tahsil edilememesinden sorumlu olmaksızın süresinden önce satmasıdır. İhracatçı, forfaiting işle­mi ile kredili mal satışını peşin öde­me şekline dönüştürmektedir. Bu iş­lemde dört t

Fosil Yakıtlar

(Fossilfuels) Kömür, petrol, doğal gaz ve benzerleri gibi doğal organik yakıtla­rın tümü fosil yakıt olarak adlandırılır. Bu yakıtlar bitki ve hayvan artıklarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında ayrışmasından oluşmuştur.

Foster-Greer-Thorbecke Endeksi

(Foster- Greer-Thorbecke Index) Alt grup yoksulluk düzeylerinin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanan toplam yoksulluk endeksidir. Foster, Greer ve Thorbecke tarafından geliştirilen bu endeks, yoksulluğun yoğunluğuna ve yoksulluk s

Fransız Merkantilizmi

(Colbertism) Devlet eliyle sanayileş­menin desteklenmesine, koruyucu dış ticaret politikasıyla dış alımın kısılarak ihracatın artırılmasına, ithalata yüksek vergiler uygulanmasına yönelik bir dizi politika düzenlemesini içeren ve Je

Freon

(Freon) Atmosferdeki ozon tabakasına zarar veren klorofluorokarbon formül­lü gazdır. Ozon tabakasını yıpratıcı etki­leri bulunan freon gazının aerosollerde kullanımına son verilmiştir. Buzdolap­ları için alternatif bir ürün bulunmad

F Tipi Antrepo

(Type F warehouse) Gümrük idare­sinin sorumluluğunda olan ve güm­rük idaresince işletilen genel antre­po türüdür.

FTSE100

(Financial Times Stock Exchange 100 Index) Londra Hisse Senedi Borsası’nın endeksidir. Piyasa değeri en yüksek 100 şirketin hisse senedi fiyatlarındaki de­ğişimi yansıtır. Başlangıçta Financial Times gazetesi ile işbirliği içinde ha