Katılım Bankaları

(Participation banks) Faiz endişesi nedeniyle ticari bankalara gitmeyen tasarruf sahiplerini ekonomiye kazan­dırmak için kurulan bankalardır. Ka­tılım bankaları kâr ve zarara katılma yöntemiyle ortaklık esasına göre fon toplamakta, ticaret, ortaklık ve kirala­ma esasına göre fon kullandırmakta­dır. Bu bankalar, işlemlerinde faize yer vermemektedir. Katılım bankacılığında faiz yasağı ile birlikte başlıca çalışma esasları, belirsizlik yasağı, aşırı risk ve spekülasyon yasağı, mal ve hizmet satın alımında paranın müşteri yerine fatura karşılığında satıcıya ödenmesi uygula­ması ve finansmanın mutlaka bir mal veya hizmet karşılığında sağlanmasıdır.