Katılma Belgesi

(Participation certificate) Yatırım fon­larına katılanların sahip oldukları payla­rı ve hakları gösteren, paraya çevrilebi­len ve nama yazılı kıymetli evraktır.