Kayıt Dışı Ekonomi

(Informal economy) Kayıt dışı başlığı altında iki grup faaliyet vardır. Yeraltı ekonomisi denen kesimin faaliyeti her tür kaçakçılık, kalpazanlık, tefecilik ve benzeri yasadışı işlerden oluşur. İkinci grup, faaliyetleri resmi kayıtlarda yer almayan ve yasal belgelerle belgelendi­rilmeyen ekonomik faaliyette bulunan kesimdir. Vergi mükellefi olmayan ve vergi ödemeyen, çalışanlarını sosyal gü­venlik kurumlarına kayıt ettirmeyen bu işletmelerin üretimi milli gelir kayıtla­rında da yer almaz. Kayıt dışı işletmeler, vergi kaybına neden olurken, vergilerini ödeyen kesime karşı bir haksız rekabet ortamı yaratırlar. Çalışanları Sosyal Gü­venlik Kurumu’na kaydettirmeyen kayıt dışı iş sahipleri, elemanlarının emekli­lik haklarından ve sağlık hizmetlerin­den yararlanmasını önleyerek onlara büyük kötülük yapmış olurlar.