Kayıtlı Medyanın Basımı ve Çoğaltılması

(Printing and reproduction of recorded media) Gazete dergi, kitap ve benzer­lerinin basımı ile disket, kaset, CD ve DVD gibi her tür medyanın çoğaltılma­sı imalat sanayisinin bu alt sektöründe yapılmaktadır.