Kayıtlı Sermaye

(Registered capital, authorized capi­tal) Sermaye Piyasası Kanunu’na göre anonim ortaklıkların esas sözleşmele­rinde hüküm bulunmak kaydıyla hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren ticaret sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir.