Kayıtsızlık Eğrisi

(Indifference curve) Kişilerin aynı fay­dayı sağlayan çeşitli alternatifler karşı­sında kararsız kaldıkları düşüncesinden hareket ederek kayıtsızlık analizini geliş­tirerek konuya çözüm getirmeyi amaçla­mışlardır. Kayıtsızlık yaklaşımı “ordi­nal fayda” kavramını başlangıç noktası olarak almakta ve tüketicinin çeşitli mal bileşimlerini karşılaştırarak kendisine en fazla tatmin duygusu verecek çözü­mü aradığını varsaymaktadır. Bu analiz, faydayı ölçülebilir kabul eden marjinal fayda yaklaşımından farklıdır. Tü­ketici bir maldan vazgeçip diğerinin tü­ketimini artırdıkça, vazgeçilen her mal tüketicinin gözünde giderek daha fazla önem kazanmakta ve yerine diğer mal­dan daha fazla konmak istenmektedir.