Kaymak Fiyat

(Skimming price) Piyasaya çıkartılan yeni bir mala başlangıçta monopolcü rantı sayılabilecek derecede yüksek fi­yat konulmasını ifade eden terimdir. Girişimci yeni ve farklı niteliklere sa­hip bir ürün ürettiğinde rakipsiz olarak piyasaya girmenin avantajını kazanca dönüştürmek ister. Bu aşamada ürüne koyulan fiyat, “kaymak fiyat” ya da “ilk kademe fiyatı” olarak adlandırılır. İlk kademe fiyatı stratejisinin uygulanma­sı, birçok yeni mal çeşitlerinde şu ne­denlerle iyi sonuç vermektedir.

  • Yeni ürüne mümkün olan en düşük fiyat uygulandığında bile bu fiyat geniş tüketici kitlesine yüksek gelecek, ayrı­ca insanlar bilmediği bir üründen uzak durabilecektir.
  • Yeni malın fiyatı başlangıçta yüksek tutulduğunda, gerektiğinde kademelendirilmiş fiyat uygulama imkânı bu­lunmaktadır. İlk tüketici kademesinin talebi karşılanınca firma daha kalabalık müşteri kitlelerine daha hesaplı fiyat­larla yönelebilir.
  • Yeni malların talep esnekliği (elastikliği), başlangıçta genellikle zayıftır. Yeni üründe yüksek fiyata az satışın getireceği kazanç çoğu kez ucuz fiyatla daha fazla satıştan daha fazla olabilir.