Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

(Resource Utilization Support Fund) TCMB bünyesinde 1988 yılında plan he­deflerine uygun yatırımların desteklen­mesi ve uzmanlık kredilerinde maliyet­lerin düşürülmesi için kurulmuştur. Bu fon kesintisi gerçek veya tüzel kişi ayrı­mı gözetilmeksizin, yurt dışından sağla­nan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden yapılır. Konut kredilerinden fon kesintisi yapılmaz. KKDF’nin takip ve tahsilatı görevini 2002’den sonra Ma­liye Bakanlığı, 2018 yılından sonra Hazi­ne ve Maliye Bakanlığı üstlenmiştir.