Kefalet

(Surety) Bir kişinin borcunu ödeyece­ğine ilişkin olarak üçüncü bir kişinin alacaklıya güvence vermesidir.