Kemer Sıkma Politikası

(Austerity policy, belt-tightening poli­cy) Kaynak yaratmak, enflasyon oranını düşürmek, ithalatı azaltıp ihracatı artıra­rak dış açıkları kapatmak ve dış borçları ödeyebilmek gibi amaçlarla bir ekonomi­deki toplam talebi kısmak için uygulanan daraltıcı iktisat politikalarıdır. Kemer sıkma politikaları çerçevesinde devletin sosyal harcamalarının toplam harcama­lar içindeki oranının azaltılması, ek ver­gilerin uygulanması ve benzeri önlemler vardır. Bu politikaların bir amacı da büt­çenin “faiz dışı fazla” vermesidir. 2008­2009 Dünya Krizi sonrasında bu tür politikaların dış borçları ödemeyi zorlaş­tırdığı konusunda eleştiriler yapılmıştır.