Kendiliğinden Dengeleyiciler

(Built-in stabilizers) Bir ekonomide iktisadi dalgalanmaların ortaya çıkması durumunda herhangi bir müdahale olmaksızın devreye girerek olumsuz gidişi yavaşlatan artan oranlı gelir ver­gisi ve işsizlik sigortası gibi dengeleyi­cilere verilen addır.