Kendine Yeterlik

(Self-sufficiency) İktisadi karar biri­minin tüm gereksinimlerini kendi kay­naklarıyla karşıladığı durumdur.