Kentleşme İktisadı

(Urban economics) Bir kentin işleyişini ve gelişimini sağlayan ekonomik fak­törleri ve etkenleri analiz etmeyi amaç­layan bir iktisat dalıdır. Bu konudaki analizlerde ekonomik ve siyasal karar birimlerinin tutum ve davranışlarının, kent halkının refah ve güvenliğini ne öl­çüde sağladığı incelenir.