Kentsel Yüzeysel Akış

(Urban runoff) Yoğun imar görmüş alan­larda oluşan ve özellikle zehirli madde­ler, bakteriler, besin maddeleri, asbest, yağ, gres yağı ve tuz gibi çeşitli kirletici­lerin bulaştığı yüzeysel su akışıdır. Bu­nun kaynağı kent sokaklarındaki çöpler ve bir yere bırakılmış inşaat malzeme­leridir.