Keşideci

(Drawer) Çek, senet gibi değerli kâğıt­ları düzenleyen ve ödemekle yükümlü olan kişidir. Değerli kâğıdın düzenlen­mesi ve imza edilmesi işlemine ise ke­şide etmek denir.