Kıdem Tazminatı

(Severance pay) Bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçiye çalışma süresine bağlı olarak, hizmet sözleşmesinin İş Yasası’nda belirlenmiş koşullarla sona er­mesi durumunda ödenen toplu paradır.