Kırsal Kalkınma

(Rural development) Kent ile kır ara­sındaki refah farklılıklarını asgari dü­zeye indirmeyi ve kırsal nüfusu kendi doğal çevresinde kalkındırmayı amaç­layan stratejidir.