Kısa Dönem

(Short run, short period) Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin miktarını ve üretim miktarını değişti­rebileceği bir süreyi tanımlar.