Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

(Short term external debt stock) Her­hangi bir tarih itibarıyla kullanımı ger­çekleştirilmiş olan ve bir ekonomide yerleşik kişilerin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu, kullanım tarihinden iti­baren bir yıl içinde anapara ve faiz öde­mesi yapılmasını gerektiren yüküm­lülüklerin bakiyesidir. Bir ekonomide toplam borçlar içinde kısa vadeli borç­ların oranının yüzde 25’i aşması sorun yaratabilmektedir.