Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri

(Short term capital flows) Faiz veya döviz kuru arbitrajından yararlanmak amacıyla bir ülkeden diğerine akan kısa vadeli sermaye hareketidir. Bu tür kısa vadeli portföy yatırımları devlet iç borçlanma senetlerine, banka mevdua­tına ve hisse senetlerine yönelebilir.