Kredi Kısıtlayıcı Önlemler

(Credit restrictions) Enflasyondaki güç­lü bir artış eğilimini sınırlamak için hükümetler tarafından bankalarca uy­gulanan kredi faiz oranlarının yüksel­tilmesi ve kredilerin kontrol edilmesi gibi önlemlerdir.