Kredi Kooperatifleri

(Credit cooperatives) Bünyesinde top­lanan paraları belirlenen kurallar çerçe­vesinde üyelerine kredi olarak vermek amacıyla kurulan kooperatif türüdür. Türkiye’de tarım üreticilerine kredi vermek üzere tarım kredi kooperatifleri kurulmuştur.