Kredi Paçal Maliyeti

(Total credit cost) Fon kaynak maliye­tine banka ve sigorta muameleleri ver­gisi gibi çeşitli vergiler veya stopajların eklenmesi ile hesaplanan maliyettir.